نوشته‌ها

زعفران عالی

بازار خرید زعفران بسته بندی عالی

/
با حذف واسطه ها اوضاع بازار خرید زعفران بسته بندی و فله به لحاظ رونق عا…
زعفران بسته بندی

بازار خرید زعفران بسته بندی

/
بازار خرید زعفران بسته بندی برای برند های ایرانی در مجامع بین المللی…
زعفران ایرانی

بازار خرید زعفران بسته بندی درجه یک ایرانی

/
بازار خرید و فروش زعفران درجه یک ایرانی به صورت فله نسبت به حالت بسته ب…